Seznam úspěšných referenčních zakázek

Klub přátel Josefa Masopusta / Víceúčelové komunitní centrum Bílina

Příjemce dotace a název projektu
Klub přátel Josefa Masopusta / Víceúčelové komunitní centrum Bílina

Poskytovatel dotace
ROP severozápad

Kdo na projektu pracoval
Ing. Jiří Novák

Realizované služby uchazečem
Rekonstrukce Schmetanovi vily v Bílině na komunitní centrum

Základní popis projektu
Zpracování žádosti, administrace a organizace výběrového řízení

Celková požadovaná dotace na projekt
2 659 604 Kč