Seznam úspěšných referenčních zakázek

Město Kosmonosy / Cyklostezka Kosmonosy 2. etapa

Příjemce dotace a název projektu
Město Kosmonosy / Cyklostezka Kosmonosy 2. etapa

Poskytovatel dotace
IROP

Kdo na projektu pracoval
Ing. Jiří Novák

Realizované služby uchazečem

Vybudování nové cyklostezky v centru města

Základní popis projektu
Zpracování žádosti, administrace a organizace výběrového řízení

Celková požadovaná dotace na projekt
9 795 803,67 Kč