Seznam úspěšných referenčních zakázek

Obec Cítov/ Cítov – zřízení chodníku a autobusových zastávek při silnici II/246

Příjemce dotace a název projektu
Obec Cítov / Cítov – zřízení chodníku a autobusových zastávek při silnici II/246

Poskytovatel dotace

SFDI

Kdo na projektu pracoval
Ing. Jiří Novák

Realizované služby uchazečemVybudování nového chodníku, přechodu pro chodce a autobusové zastávky v Cítově s cílem zvýšení bezpečnosti chodců na průtahové komunikaci

Základní popis projektu
Zpracování žádosti, administrace a organizace výběrového řízení

Celková požadovaná dotace na projekt
1 380 870 Kč