Seznam úspěšných referenčních zakázek

Obec Všenory/ Kanalizace a Vodovod Všenory 4. etapa

Příjemce dotace a název projektu
Obec Všenory/ Kanalizace a Vodovod Všenory 4. etapa

Poskytovatel dotace
OPŽP

Kdo na projektu pracoval
Ing. Jiří Novák

Realizované služby uchazečem

Výstavba nového vodovodního a kanalizačního řadu ve Všenorech

Základní popis projektu
Zpracování žádosti, administrace a organizace výběrového řízení

Celková požadovaná dotace na projekt

4,2 a 3,3 mil Kč