Seznam úspěšných referenčních zakázek

Obec Libeř / Revitalizace návsi Libeř

Příjemce dotace a název projektu
Obec Libeř / Revitalizace návsi Libeř

Poskytovatel dotace
OPŽP

Kdo na projektu pracoval
Ing. Jiří Novák

Realizované služby uchazečem
Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu spočívající v zakládání a regeneraci zeleně v k. ú. Libeř. V rámci realizace akce dojde k odstranění, ošetření a výsadbě dřevin, založení trávníků a výsadbě trvalek v obci Libeř.

Základní popis projektu
Zpracování žádosti, administrace a organizace výběrového řízení

Celková požadovaná dotace na projekt
980 260,00 Kč