Seznam úspěšných referenčních zakázek

Velký Borek / Kompostování bioodpadu ve Velkém Borku

Příjemce dotace a název projektu
Velký Borek / Kompostování bioodpadu ve Velkém Borku

Poskytovatel dotace
OPŽP

Kdo na projektu pracoval
Ing. Jiří Novák

Realizované služby uchazečem
Zpracování žádosti, administrace a organizace výběrového řízení

Základní popis projektu
Pořízení 230 ks kompostérů a štěpkovače

Celková požadovaná dotace na projekt
1 196 302,80 Kč