Úřad vlády ČR - Národní rozvojový program mobility pro všechny - Odstraňování bariér v budovách

Program je určen na podporu mobility. Cílem výzvy je podpořit realizaci projektů zaměřených na odstraňování bariér při vstupu do budov (výstavba rampy nebo zdvihacího zařízení, úprava vstupních dveří) nebo bariér uvnitř budov (výstavba výtahu nebo zdvihací plošiny, úprava průchozích prostor a rozšíření dveří, bezbariérové úpravy hygienických zařízení, osazení orientačních a informačních panelů). Žadateli jsou obce, města, kraje, organizace zřizované obcemi, městy a kraji.

Typ financování:
Nevratná dotace / grant
Územní dopad:
Převážně celorepubliková
Alokace výzvy:
Neuvedeno
Poslední změna:
07.12.2023 - Vyhlášení výzvy.
Maximální % dotace:
Neuvedeno
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
19. 04. 2024