Strukturální fondy 2021 - 2027: IROP - SC 6.1 (35. výzva - Infrastruktura pro cyklistickou dopravu - MRR)

Strukturální fondy 2021 - 2027: IROP - SC 6.1 (35. výzva - Infrastruktura pro cyklistickou dopravu - MRR)

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na rozvoj cyklistické infrastruktury. Dotace je určena na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury, na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních trasách cyklistické dopravy v ČR, včetně doprovodné infrastruktury, narealizaci doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy. Oprávněným žadatelem jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí. Výzva je určena pro méně rozvinuté regiony - území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a Zlínského kraje.

Alokace výzvy:
1 844 565 705,00 Kč
Poslední změna:
21.09.2023 - Aktualizace výzvy.
Maximální % dotace:
85%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
51 000 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
26. 01. 2024