SFŽP - Národní program ŽP - Vodovody a úpravny vody (výzva č. 9/2023)

SFŽP - Národní program ŽP - Vodovody a úpravny vody (výzva č. 9/2023)

Podporované aktivity:

aktivita 1.6.B.a - Přivaděče a rozvodné sítě pitné vody včetně souvisejících objektů a zdrojů, úpravny vody (výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů, výstavba a intenzifikace zdrojů pitné vody, výstavba úpraven vody, posílení akumulace pitné vody, tj. výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu).
aktivita 1.6.B.b - Intenzifikace úpraven vody (intenzifikace úpraven vody, jako součást vodovodů dle zákona o VaK)

Na projekt, který řeší současně opatření aktivity 1.6.B.a. a zároveň 1.6.B.b. je nutné podat dvě samostatné žádosti.

Žadateli mohou být vlastníci vodohospodářské infrastruktury - obce obce, města, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy, obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % veřejným subjektem, zájmová sdružení právnických osob vlastněná z více než 50 % veřejným subjektem. Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31.12.2029.

Alokace výzvy:
700 000 000,00 Kč
Poslední změna:
09.10.2023 - Vyhlášení výzvy.
Maximální % dotace:
70%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
2 100 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
31. 01. 2024