Národní plán obnovy - MPO ČR - Program EFEKT - OSA 4 - Zpracování místní energetické koncepce (3/2024)

Cílem programu je podpora pro zpracování místní energetické koncepce, která by měla být nástrojem a návodem, jak optimalizovat dodávku energie vůči energii spotřebovávané v lokalitě konkrétní obce nebo dobrovolného svazku obcí. Z poskytnuté dotace je možné hradit výdaje na zpracování koncepce (externí spolupráce, případně odměna vlastnímu zaměstnanci), výdaje na tisk koncepce, výdaje na grafickou úpravu koncepce. Žadateli jsou obce, města, obce, městské části, svazky obcí.

Typ financování:
Nevratná dotace / grant
Územní dopad:
Převážně celorepubliková
Alokace výzvy:
150 000 000,00 Kč
Poslední změna:
28.11.2023 - Vyhlášení výzvy.
Maximální % dotace:
95%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
550 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
30. 06. 2025