Národní plán obnovy ČR - MMR ČR - SC 4.1 - 3.výzva Finanční podpora na přípravu projektů v souladu s cíli EU (příprava malých projektů)

Cílem výzvy je příprava projektů reagujících na nové výzvy digitální a zelené tranzice v souladu s cíli EU a tím podpořit konkrétní projekty zvyšující investiční připravenost a absorpční kapacitu veřejných investorů v souladu s cíli EU. Jde o finanční podporu přípravy projektů až do úrovně připravenosti pro vyhlášení soutěže na zhotovitele, projektů umožňujících využití inovativních finančních nástrojů (vč. PPP). Výzvy také cílí na eliminaci prodlev přípravných prací a v neposlední řadě na motivaci veřejných investorů k přípravě kvalitních projektů souladných s cíli EU. Výzva na podporu přípravy malých projektů je kromě obcí, krajů a jejich organizací určená také církvím a nestátním neziskovým organizacím.

Typ financování:
Nevratná dotace / grant
Územní dopad:
Převážně celorepubliková
Alokace výzvy:
300 000 000,00 Kč
Poslední změna:
12.02.2024 - Vyhlášení výzvy
Maximální % dotace:
100%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
7 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
29. 11. 2024