Národní plán obnovy ČR - MMR ČR - 4. výzva na finanční podporu přípravy projektů souladných s cíli EU (podpora projektů již předložených do výzev)

Cílem výzvy je podpora procesů vedoucích ke zvýšení celkové výkonnosti ekonomiky v souladu s cíli EU v oblasti školství, zdravotnictví, ekologie, energetiky, dopravy, bydlení a dalších. Toho bude dosaženo podporou zvýšení investičního potenciálu obcí a jejich schopnosti investovat do realizace projektů ve vybraných oblastech. Cílem podpory je rovněž motivovat obce k úspěšné realizaci již připravených projektů. Realizace projektu může být zahájena nejdříve od 1. 2. 2020 a musí být ukončena nejpozději do 1. 6. 2026. Oprávněnými žadateli jsou obce. 

Typ financování:
Nevratná dotace / grant
Územní dopad:
Převážně celorepubliková
Alokace výzvy:
70 000 000,00 Kč
Poslední změna:
12.02.2024 - Vyhlášení výzvy
Maximální % dotace:
100%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
2 500 000,00 Kč
Uzávěrka příjmu žádosti:
31. 05. 2024