MO ČR - Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby

MO ČR - Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby

Účelem programu je finančně zabezpečit péči o válečné hroby. Dotace je určena na účelové udržování válečných hrobů a pietních míst v důstojném stavu či na jejich výstavbu a zachování památky vojáků a ostatních osob, které zahynuly v boji nebo v důsledku aktivní účasti ve válečném konfliktu. Oprávněným žadatelem o dotaci na péči o válečné hroby je vlastník válečného hrobu/vlastník nemovité věci, na které je válečný hrob umístěn. O příspěvek je možno žádat průběžně - s každoroční uzávěrkou 31. ledna. O poskytnutí dotace rozhoduje ministr obrany na základě návrhu Mezirezortní koordinační komise pro válečné hroby. Dotace je určena pro období od 1. ledna 2025 do 30. listopadu 2025.

Alokace výzvy:
15 000 000,00 Kč
Poslední změna:
16.10.2023 - Vyhlášení výzvy.
Maximální % dotace:
80%
Status:
Otevřený
Maximální dotace:
Neuvedeno
Uzávěrka příjmu žádosti:
31. 01. 2024