Národní plán obnovy ČR - SFŽP ČR - Národní program ŽP - Ekomobilita (výzva č. 3/2022)

Cílem výzvy je rozvoj potřebné infrastruktury pro vozidla na alternativní paliva a zvýšení počtu těchto vozidel v České republice. Dotace je určena na nákup nových vozidel s alternativním pohonem (elektromobily nebo vozidla s vodíkovým pohonem), v případě příspěvkových organizací do nabytí správy nebo příslušnosti hospodaření, či pronájem vozidla formou finančního leasingu (příspěvek na úhradu ceny za služby leasingové společnosti). Dále je podporováno pořízení tzv. chytrých neveřejných dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel (pouze s nákupem vozidla).

Informace:

  • Podpora na vozidla kategorií M2, M3, N1, N2, SS již aktuálně není k dispozici, vyčleněná alokace 200 milionů korun byla vyčerpána.

Typ financovaní:

Nevratná dotace / grant

Územní dopad:

Převážně celorepubliková

Alokace výzvy:

600 000 000,00 Kč

Poslední změna:

20.02.2023 - Aktualizace záznamu.

Maximální % dotace:

50%

Status:

Otevřený

Maximalní dotace:

1 000 000,00 Kč

Uzávěrka žádostí:

15. 12. 2023