Strukturální fondy 2021 - 2027: IROP - SC 4.1. (109. výzva - Mateřské školy - MRR - II.)

 

Cílem výzvy je podpora projektů zaměřených na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti předškolního vzdělávání a zvýšení její dostupnosti. Dotace je určena na zajištění dostatečných kapacit v MŠ na území správního obvodu obce s rozšířenou působností, kde byla na základě analýzy obsazenosti MŠ a demografického vývoje identifikována nedostatečná kapacita MŠ pro umístění dětí do 3 let a starších dětí, na zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, včetně vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami s ohledem na zajištění hygienických požadavků u MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí, na zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov.

Typ financovaní:

Nevratná dotace / grant

Územní dopad:

Regionální nebo lokální kromě MAS

Alokace výzvy:

904 218 060,00 Kč

Poslední změna:

16.02.2023 - Vyhlášení výzvy.

Maximální % dotace:

100%

Status:

Otevřený

Maximalní dotace:

99 000 000,00 Kč

Uzávěrka žádostí:

15. 05. 2023