MMR ČR - Podpora rozvoje regionů - Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, s důrazem na obce do 9 tis. obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru, zejména v hospodářsky a sociálně ohrožených území a ve strukturálně postižených krajích (Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém). Dotace je určena na obnovu místních komunikací. Oprávněným žadatelem o dotaci je obec s 3 001 – 10 000 obyvatel, která má zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.


Alokace výzvy: 600 000 000,00 Kč
Maximální % dotace: 50%

Status: Otevřený
Maximální dotace: 10 000 000,00 Kč

Uzávěrka 05. 06. 2023