MMR ČR - Podpora regionálního rozvoje - Program Podpora obnovy venkova - DT 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Sumář dotace: Cílem programu je podpořit obnovu a rozvoj venkova. Dotační titul podporuje obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturním památkou a jsou v majetku obce. Jedná se zejména o obnovu staveb jako je kaple, kaplička, atd. Žádat mohou obce do 3000 obyvatel a svazky obcí.

Status programu  Otevřeno pro podávání žádostí
Uzávěrka příjmu žádostí      30.12.2016
Maximální příspěvek: 300 000 Kč Minimální příspěvek: 40 000 Kč


Klíčová kriteria:

Potenciální žadatelé:
- Obce do 3000 obyvatel.
- Svazek obcí, registrovaný v souladu se zákonem o obcích, a to jen v případě, že akce zasahuje do katastrálního území více obcí.

Podporovanými aktivitami jsou (Zdroj: Pravidla programu):
- Akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturním památkou a jsou v majetku obce. Jedná se zejména o obnovu staveb jako:
- Kaple, kaplička.
- Socha, boží muka, kříž.
- Úprava prostranství v okolí drobných sakrálních staveb (do 5 m od stavby, která je předmětem žádosti).