MMR ČR - Podpora bydlení - Regenerace panelových sídlišť

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Sumář dotace: Cílem podprogramu je poskytování dotací obcím na regeneraci panelového sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Podporovány budou aktivity vedoucí k regeneraci stávajících panelových sídlišť a jejich přeměně ve víceúčelové celky a všestranné zlepšení obytného prostředí. Žadatelem mohou být obce na jejichž území se nachází panelové sídliště.

Status programu  Otevřeno pro podávání žádostí
Uzávěrka příjmu žádostí      30.12.2016
Maximální příspěvek: 4 000 000 Kč Minimální příspěvek: nestanoven


Klíčová kriteria:

Potenciální žadatelé:
- Obec, na jejímž území se nachází panelové sídliště, která má vydaný územní plán obce a projekt regenerace panelového sídliště.

Podporované aktivity:
- Regenerace stávajících panelových sídlišť, kterou je jejich přeměna ve víceúčelové celky a všestranné zlepšení obytného prostředí.

Dotace není určena na opravy bytových panelových domů.

Udržitelnost projektu je stanovena na 5 let.